Ubezpieczenie firmy  

1. MIENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

2. KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM  I RABUNEK

3. SZYBY

4. SPRZĘT ELEKTRONICZNY

5. OC Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

6. OC ZAWODOWE